11ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου διδασκόντων και διδασκόμενων.