Κοινωνική Αλληλεγγύη

Στόχος του Ιδρύματος Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σε συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς και εκκλησιαστικούς φορείς και με βασικό πυλώνα του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης την επισιτιστική και φαρμακευτική βοήθεια, το Ίδρυμα εξυπηρετεί καθημερινά λειτουργικές ανάγκες χιλιάδων συμπολιτών μας.

Δημόσια Υγεία

Στηρίζοντας σταθερά από συστάσεως του τη Δημόσια Υγεία το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας των Δημόσιων Νοσοκομείων μέσω της δωρεάς εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Στα πλαίσια του προγράμματος δράσης για την Υγεία, το 2018 ολοκληρώθηκε το έργο «Ανακαίνιση και Αναδιαρρύθμιση της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων».

Εκπαίδευση & Έρευνα

Το Ίδρυμα στέκεται αρωγός στην προσπάθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλα τα επίπεδα της επίσημης εκπαίδευσης, από την προσχολική μέσω της ανακαίνισης και του εξωραϊσμού αύλειων χώρων, έως την τριτοβάθμια μέσω της επιβράβευσης αριστείας φοιτητών ως βέλτιστη διάκριση ήθους και επιστημονικής εξέλιξης.

Κοινωνική Ανάπτυξη

Το Ίδρυμα ενισχύει το έργο Δήμων και άλλων φορέων του Δημοσίου για τη διεκπεραίωση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και την κάλυψη σοβαρών λειτουργικών αναγκών.

Πολιτισμός

Χρηματοδότηση πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.