Οικονομική ενίσxυση του Build a bridge Foundation

Οικονομική ενίσxυση του Ιδρύματος με την επωνυμία “Build-a-Bridge Foundation”. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας και ασχολείται με το θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού και των γυναικολογικών κακοηθειών στην Ελλάδα, στηρίζοντας και περιθάλπτοντας ανασφάλιστους ασθενείς με χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Αποστολή του “Build-a-Bridge Foundation”είναι να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε γυναίκες από τη διάγνωση, την χειρουργική αντιμετώπιση, τις συμπληρωματικές ογκολογικές θεραπείες και την παρακολούθηση μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών για καρκίνο του μαστού ή για γυναικολογικές κακοήθειες.