Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας

Δωρεά για την αγορά ενός βαν, ώστε να εξυπηρετούνται ιατροί και ασθενείς κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος δωρεάν εξετάσεων του Ιδρύματος Ογκολογίας σε όλη τη χώρα.