Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Πειραιά

Κάλυψη της γραφικής ύλης και του απαραίτητου σχολικού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας 93 προσφύγων μαθητών