Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων

75 δικαιούχοι οι οποίοι στερούνται βασικών πόρων για να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια με τη μορφή διατακτικών τροφίμων σε μηνιαία βαση