Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων

75 δικαιούχοι οι οποίοι στερούνται βασικών πόρων για να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια με τη μορφή διατακτικών τροφίμων σε μηνιαία βαση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
unnamed
kyada-1