Μyrtillo

Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στον Πολυχώρο Λόγου-Τέχνης Μyrtillo. Το 90% των εργαζομένων στο Myrtillo ανήκει στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (άτομα με αναπηρίες).