Νέα – Πρόσφατες Δωρεές

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Παράδοση έργου χρωματισμού της 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο κτίριο «300 Ανδρών»
Οι εργασίες αφορούσαν στον χρωματισμό εσωτερικά της τοιχοποιίας και των ορόφων στην 4η Πνευμονολογική κλινική στο κτίριο «300 Ανδρών»στο

Δείτε περισσότερα