Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χρηματικό βραβείο στον πρωτεύσαντα και αριστεύσαντα διπλωματούχο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου