Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας στα πλαίσια του Προγράμματος Κουζίνας, σε μηνιαία βάση.