Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Ντόχα – Κατάρ

Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Ντόχας. Το Τμήμα περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες της βασικής εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο καθώς και το κέντρο πιστοποίησης Ελληνομάθειας. Επανδρωμένο από έμπειρους εκπαιδευτικούς αποτελεί κέντρο γνώσης και μεταλαμπάδευσης του ελληνικού πολιτισμού.