Οικονομική ενίσχυση στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Ντόχας

Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Ντόχας.

Το Τμήμα περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες της βασικής εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο καθώς και το κέντρο πιστοποίησης Ελληνομάθειας.

Επανδρωμένο από έμπειρους εκπαιδευτικούς αποτελεί κέντρο γνώσης και μεταλαμπάδευσης του ελληνικού πολιτισμού.

Kuwait_1144899230_2
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ DOHA-QATAR
PearlIsland_1409349629