ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

Στόχος του Ιδρύματος Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σε συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς και εκκλησιαστικούς φορείς και με βασικό πυλώνα του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης την επισιτιστική και φαρμακευτική βοήθεια, το Ίδρυμα εξυπηρετεί καθημερινά λειτουργικές ανάγκες χιλιάδων συμπολιτών μας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στηρίζοντας σταθερά από συστάσεως του τη Δημόσια Υγεία το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας των Δημόσιων Νοσοκομείων μέσω της δωρεάς εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Στα πλαίσια του προγράμματος δράσης για την Υγεία, το 2018 ολοκληρώθηκε το έργο «Ανακαίνιση και Αναδιαρρύθμιση της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ

Το Ίδρυμα στέκεται αρωγός στην προσπάθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλα τα επίπεδα της επίσημης εκπαίδευσης, από την προσχολική μέσω της ανακαίνισης και του εξωραϊσμού αύλειων χώρων, έως την τριτοβάθμια μέσω της επιβράβευσης αριστείας φοιτητών ως βέλτιστη διάκριση ήθους και επιστημονικής εξέλιξης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Ίδρυμα ενισχύει το έργο Δήμων και άλλων φορέων του Δημοσίου για τη διεκπεραίωση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και την κάλυψη σοβαρών λειτουργικών αναγκών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρηματοδότηση πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

Στόχος του Ιδρύματος Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σε συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς και εκκλησιαστικούς φορείς και με βασικό πυλώνα του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης την επισιτιστική και φαρμακευτική βοήθεια, το Ίδρυμα εξυπηρετεί καθημερινά λειτουργικές ανάγκες χιλιάδων συμπολιτών μας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στηρίζοντας σταθερά από συστάσεως του τη Δημόσια Υγεία το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας των Δημόσιων Νοσοκομείων μέσω της δωρεάς εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Στα πλαίσια του προγράμματος δράσης για την Υγεία, το 2018 ολοκληρώθηκε το έργο «Ανακαίνιση και Αναδιαρρύθμιση της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ

Το Ίδρυμα στέκεται αρωγός στην προσπάθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλα τα επίπεδα της επίσημης εκπαίδευσης ,από την προσχολική έως την τριτοβάθμια. Πάγιο αίτημα των καθηγητών αλλά και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων αποτελεί η αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού αλλά και η χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης αύλειων χώρων με σκοπό την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του σχολείου. | Προγραμμα Υποτροφιών - Συνεργασία Ιδρύματος Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης με το Πανεπιστήμιο του ΜΙΤ Sloan School of Management - Το Ίδρυμα χορηγεί την υποτροφία «Antonios and Ioannis Angelicoussis Fellowship Fund» για την κάλυψη του κόστους των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο MBA δύο συνολικά υποτρόφων κατ’ έτος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Ίδρυμα ενισχύει το έργο Δήμων και άλλων φορέων του Δημοσίου για τη διεκπεραίωση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και την κάλυψη σοβαρών λειτουργικών αναγκών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρηματοδότηση πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2109402446
Φαξ: 2109402445
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mail@angelicoussisidrima.gr
Διεύθυνση: Δοϊράνης 216-226, Καλλιθέα, ΤΚ. 176-74

Υπεύθυνη: Γιαννοπούλου Ιωάννα