Παράδοση έργου χρωματισμού στο νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Οι εργασίες αφορούσαν στον χρωματισμό εσωτερικά της τοιχοποιίας και των ορόφων στην 4η Πνευμονολογική κλινική στο κτίριο «300 Ανδρών»στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Συνοπτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν οι παρακάτω:

  • Χρωματισμοί τοιχοποιίας και ορόφων
  • Αποκατάσταση ρηγματώσεων και επιχρισμάτων
  • Χρωματισμός ξύλινων επιφανειών
  • Χρωματισμός μεταλλικών επιφανειών
Διάδρομος-Πνευμονολογικής-Μονάδας
Σωτηρία-ΙΝΤΙΜΕ-scaled
sotiria-1024x768-1