Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Παράδοση έργου χρωματισμού της 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο κτίριο «300 Ανδρών»

Οι εργασίες αφορούσαν στον χρωματισμό εσωτερικά της τοιχοποιίας και των ορόφων στην 4η Πνευμονολογική κλινική στο κτίριο «300 Ανδρών»στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Συνοπτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν οι παρακάτω:

  • Χρωματισμοί τοιχοποιίας και ορόφων
  • Αποκατάσταση ρηγματώσεων και επιχρισμάτων
  • Χρωματισμός ξύλινων επιφανειών
  • Χρωματισμός μεταλλικών επιφανειών