Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Δερματολογικού Τμήματος Γεν. Νοσ. Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»

Εκσυγχρονισμός Επιστημονικού Εξοπλισμού Δερματολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»
Το Δερματολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Η Αγία Βαρβάρα» είναι ένα από τα ιστορικότερα Δερματολογικά Τμήματα στην Ελλάδα. Η λειτουργία του ξεκινά το 1903 και τα πρώτα χρόνια ήταν νοσοκομείο για ασθενείς με νόσο του Χάνσεν. Το Τμήμα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στη Δυτική Αττική, μια μεγάλη πληθυσμιακή κοινότητα με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν πάντα εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Το Ίδρυμα συνέβαλε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Τμήματος, μέσω της δωρεάς σύγχρονου μηχανήματος έγκαιρης ανίχνευσης καρκίνων του δέρματος και καταγραφής δερματολογικών παθήσεων. Το μηχάνημα FOTO FINDER φωτογραφίζει το δέρμα του ασθενούς και με το κατάλληλο λογισμικό εντοπίζει πιθανούς καρκίνους. Η τεχνική ονομάζεται χαρτογράφηση σπίλων και είναι πολύ σημαντική στην πρόληψη του μελανώματος και άλλων καρκίνων του δέρματος.