Γαλιλαία – Πρότυπη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Γαλιλαία – Πρότυπη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Οικονομική ενίσχυση στην Πρότυπη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Πρόκειται για τη μοναδική Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας στη χώρα μας που προσφέρει δωρεάν και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε καρκινοπαθείς και ασθενείς με νόσο κινητικού νευρώνα (ALS) μέσω εξειδικευμένης διεπιστημονικής προσέγγισης. Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στηρίζει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου, αγκαλιάζει ολιστικά τις συνέπειές της (σωματικές, ψυχοκοινωνικές, πνευματικές), βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των ασθενών δίνοντας αξία στην κάθε στιγμή. Οι υπηρεσίες της προσφέρονται από ειδικά εκπαιδευμένους υγειονομικούς και εθελοντές.