Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας

Κάλυψη του κόστους συντήρησης των αιθουσών διδασκαλίας, τμήματος του Διοικητήριου και των κοιτώνων των σπουδαστών της Ακαδημίας.

hydra-navy-academy-1164658168
i_462550703_hydra_1743x752
9502799a5dd0c889536b9bfd3e01c988