Πανεπιστημικό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Τμήμα Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής δωρεά ενός παιδιατρικού εύκαμπτου Slim Video κολονοσκόπιου και ενός γαστροσκόπιου τεχνολογίας FULL HDTV.